GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 15/05/2024


Vật liệu xây dựng 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
Mã CK Giá bắt đầu
15/05/2024
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
TXM 5.4 9.7 5.3 9.7 79.6%
4.3
4,753,786 -0.0 15.7 0 0
VGS 31.4 38.6 31.4 37 17.8%
5.6
22,743,700 2.3 18.7 1.1 34.7
BCC 8 9.1 8 9.1 13.8%
1.1
4,536,700 0.1 14.1 0 0
YBM 10.2 11.5 10 11.5 12.8%
1.3
166,000 -0.0 12.9 0.9 11.9
VCS 70.5 81 68.5 79.1 12.2%
8.6
10,427,500 -13.5 32.2 5.4 14.7
HSG 21.2 24.6 21.2 23.6 11.1%
2.4
283,777,400 111.4 18.1 1.4 17.2
KKC 5.8 6.8 5.6 6.4 10.3%
0.6
132,600 0 8.1 0.2 31.0
HOM 4.1 4.5 4 4.5 9.8%
0.4
1,295,300 -0.2 11.9 0 0
BTS 5.5 6 5.4 6 9.1%
0.5
1,490,800 -0.0 9.8 0 0
LBM 43.3 47 43.3 46.7 7.9%
3.4
417,000 -0.2 32.4 5.6 8.4
HT1 11.9 12.8 11.9 12.8 7.1%
0.9
6,844,100 -12.4 12.6 0.2 59.8
GKM 34.8 37 34.8 37 6.3%
2.2
3,263,000 25.1 10.7 1.3 28.2
HCC 10.8 11.5 10.8 11.4 5.6%
0.6
140,200 -0 12.6 1.3 8.6
VCA 9 9.6 9 9.5 5.6%
0.5
73,400 0 12.7 0.2 50.5
DTC 4 4.4 4 4.2 5%
0.2
134,000 -0.0 4.0 0 0
NKG 24.5 26.6 24.4 25.7 4.9%
1.2
176,245,100 50.0 21.2 1.2 21.8
GMX 19.1 20.5 19.1 20 4.7%
0.9
150,600 -0.2 13.3 2.3 8.7
TCR 3.8 3.9 3.5 3.9 4.0%
0.2
41,400 -0.0 9.0 0 0
HVX 2.8 2.9 2.8 2.9 3.6%
0.1
395,000 0.0 8.4 0 0
ACC 14.2 14.9 14.2 14.7 3.5%
0.5
931,400 -0.4 12.3 0.7 21.4
TKU 16.5 17.9 14.6 17 3.0%
0.5
24,700 0.2 10.7 0 0
THG 43.3 44.9 42.8 44.6 3%
1.3
445,800 -0.6 29.7 4.7 9.6
HPG 28.4 29.6 28.3 29.1 2.6%
0.7
612,792,500 -486.3 18.2 1.6 18.4
PDB 10.1 10.5 9.6 10.3 2.0%
0.2
84,000 0 14.7 0.9 11.2
TEG 8.5 8.8 8.3 8.7 1.6%
0.1
1,917,200 0.1 11.6 0.6 15.5
DTL 13.1 14 13.1 13.8 1.5%
0.2
8,100 0 13.3 0 0
CRC 6.3 6.5 6.2 6.3 1.3%
0.1
1,505,400 -0.0 13.8 1.0 6.4
TTC 11 11.1 10.4 11.1 0.9%
0.1
15,700 -0.0 14.9 1.0 11.5
VIT 17.6 19.1 16.4 17.7 0.6%
0.1
22,500 -0.0 10.9 0 0
FCM 4.1 4.4 4.1 4.1 0.5%
0.0
1,827,100 -0.0 13.0 0.3 12.2
CLH 22 22.1 21.4 22.1 0.5%
0.1
176,700 0.1 16.4 3.1 6.9
GAB 196.4 196.4 196.4 0 0%
0
0 0 10.3 0 1,000
MCC 12 12 12 12 0%
0
0 0 13.9 0 0
TBX 22.3 22.3 22.3 22.3 0%
0
0 0 13.5 0.1 202.7
NSH 6.1 6.8 6 6 -1.6%
-0.1
5,846,700 -0.1 11.4 0.1 80
CVT 28.6 29.0 28 28.1 -2.1%
-0.6
49,200 -0.3 25.3 1.6 17.7
VHL 11.3 12.1 10.3 11 -2.7%
-0.3
47,500 -0.2 21.0 0 0
GMH 9.3 9.3 9 9 -3.2%
-0.3
51,400 -0.0 11.4 0.5 16.7
NHC 30.3 35 28.8 28.8 -5.0%
-1.5
4,700 0.0 17.8 0 0
POM 4.0 4.0 2.6 0 -30.3%
-1.2
27,580,800 0.4 4.2 0 1,000

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc