DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 52w KL Niêm Yết Vốn Thị Trường (tỷ) NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
gas
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
79.90 3.30 3,989,500 777,570 2,296,739,847 183,510 0%

Biểu đồ 52 tuần
2/
pow
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
11.55 0.20 15,051,800 6,743,916 2,341,871,600 27,049 0%

Biểu đồ 52 tuần
3/
pgv
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
20.85 0 29,300 34,549 1,123,468,046 23,424 0%

Biểu đồ 52 tuần
4/
idc
Tổng Công ty IDICO – CTCP
64 0.40 3,188,500 2,870,644 329,999,929 21,120 0%

Biểu đồ 52 tuần
5/
vsh
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
49 -0.10 9,000 28,428 232,241,246 11,184 0%

Biểu đồ 52 tuần
6/
dtk
Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP
12.70 0 12,200 4,092 682,767,475 8,671 0%

Biểu đồ 52 tuần
7/
bwe
CTCP Nước - Môi trường Bình Dương
42.70 1.20 907,600 193,905 192,920,000 8,006 0%

Biểu đồ 52 tuần
8/
nt2
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
23.20 1.05 2,296,300 781,757 287,876,029 6,679 0%

Biểu đồ 52 tuần
9/
ppc
CTCP Nhiệt điện Phả Lại
15.90 0.45 971,100 244,540 326,235,000 5,059 0%

Biểu đồ 52 tuần
10/
chp
CTCP Thủy điện Miền Trung
33.85 0.05 7,200 24,195 146,912,668 4,973 0%

Biểu đồ 52 tuần
11/
tmp
CTCP Thủy điện Thác Mơ
69.90 1.90 1,600 2,311 70,000,000 4,893 0%

Biểu đồ 52 tuần
12/
tdm
CTCP Nước Thủ Dầu Một
47.40 -0.90 38,500 76,256 110,000,000 4,740 0%

Biểu đồ 52 tuần
13/
geg
CTCP Điện Gia Lai
13.55 0.35 772,700 876,709 341,249,401 4,624 0%

Biểu đồ 52 tuần
14/
pgd
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
36 -0.30 1,200 8,929 98,998,266 3,564 0%

Biểu đồ 52 tuần
15/
shp
CTCP Thủy điện Miền Nam
35.20 -0.40 5,500 14,109 101,206,352 3,562 0%

Biểu đồ 52 tuần
16/
vpd
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam
25.90 0.10 10,500 11,889 106,589,629 2,761 0%

Biểu đồ 52 tuần
17/
tbc
CTCP Thủy điện Thác Bà
39.40 0.40 16,000 3,664 63,500,000 2,502 0%

Biểu đồ 52 tuần
18/
sba
CTCP Sông Ba
33.65 0.10 6,700 19,734 60,488,261 2,035 0%

Biểu đồ 52 tuần
19/
pgs
CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam
33.90 0.90 100 7,640 50,000,000 1,695 0%

Biểu đồ 52 tuần
20/
s4a
CTCP Thủy điện Sê San 4A
38.40 0.10 4,000 1,409 42,200,000 1,620 0%

Biểu đồ 52 tuần
21/
seb
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
47.20 0.20 1,500 909 31,999,969 1,510 0%

Biểu đồ 52 tuần
22/
tta
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
7.97 0.01 775,300 683,136 170,057,593 1,355 0%

Biểu đồ 52 tuần
23/
cng
CTCP CNG Việt Nam
34.85 2.25 1,433,800 250,390 35,099,625 1,223 0%

Biểu đồ 52 tuần
24/
sjd
CTCP Thủy điện Cần Đơn
15.55 0 123,400 100,801 68,998,620 1,073 0%

Biểu đồ 52 tuần
25/
pgc
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP
15.50 0.50 135,500 34,504 60,342,638 935 0%

Biểu đồ 52 tuần
26/
btp
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa
14.05 0.10 49,800 65,041 60,485,600 833 0%

Biểu đồ 52 tuần
27/
nth
CTCP Thủy điện Nước Trong
64.20 0 0 305 10,802,053 693 0%

Biểu đồ 52 tuần
28/
hjs
CTCP Thủy điện Nậm Mu
32.40 0.20 3,100 2,400 20,999,900 680 0%

Biểu đồ 52 tuần
29/
drl
CTCP Thủy điện - Điện Lực 3
64.60 0.10 3,500 2,645 9,500,000 614 0%

Biểu đồ 52 tuần
30/
pic
CTCP Đầu tư Điện lực 3
16.90 0.20 100 3,378 33,339,891 563 0%

Biểu đồ 52 tuần
31/
khp
CTCP Điện lực Khánh Hòa
9.63 -0.05 75,200 112,967 58,905,967 553 0%

Biểu đồ 52 tuần
32/
clw
CTCP Cấp nước Chợ Lớn
34.45 -2.55 600 574 13,000,000 448 0%

Biểu đồ 52 tuần
33/
tdw
CTCP Cấp nước Thủ Đức
50.50 0 0 497 8,500,000 429 0%

Biểu đồ 52 tuần
34/
btw
CTCP Cấp nước Bến Thành
36 0 0 316 9,360,000 337 0%

Biểu đồ 52 tuần
35/
pvg
CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam
9.20 0.30 205,400 118,963 36,500,000 336 0%

Biểu đồ 52 tuần
36/
dnc
CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng
51.50 0 0 159 6,422,258 331 0%

Biểu đồ 52 tuần
37/
tte
CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
11.30 0 0 149 28,490,400 322 0%

Biểu đồ 52 tuần
38/
uic
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
39.30 0.30 9,900 3,398 8,000,000 314 0%

Biểu đồ 52 tuần
39/
nbw
CTCP Cấp nước Nhà Bè
28 0 0 889 10,900,000 305 0%

Biểu đồ 52 tuần
40/
ddg
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
4.60 0 1,035,200 1,212,550 59,839,886 275 0%

Biểu đồ 52 tuần
41/
hid
CTCP Halcom Việt Nam
3.18 -0.03 227,100 202,748 76,765,032 244 0%

Biểu đồ 52 tuần
42/
gdw
CTCP Cấp nước Gia Định
24.50 0 0 220 9,500,000 233 0%

Biểu đồ 52 tuần
43/
asp
CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha
4.60 0.30 211,200 79,770 37,339,929 172 0%

Biểu đồ 52 tuần
44/
nbp
CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
13.20 0.20 100 1,170 12,865,500 170 0%

Biểu đồ 52 tuần
45/
pcg
CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị
6.50 0.30 400 14,857 18,870,000 123 0%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc