VN-INDEX   1,212   -15.3   -1.3%
KL: 1,394,045,720   GT: 31,983 tỷ
HNX   231   -2.9   -1.3%
KL: 126,681,900   GT: 2,274 tỷ
UPCOM   90   -0.4   -0.5%
KL: 76,755,102   GT: 949 tỷ
VN30   1,223   -16.8   -1.4%
KL: 497,404,672   GT: 14,876 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 19.50 -0.20 42,130,600 19.70 20.25 19.50
pow 11.50 -0.25 9,330,900 11.75 11.85 11.50
bsr 19.30 -0.40 7,893,600 19.70 19.70 19
hpg 28.40 -0.15 27,300,800 28.55 28.85 28.40
tcb 40.10 -0.20 16,442,400 40.30 42.35 40
shb 11.85 -0.25 50,663,100 12.10 12.30 11.85
stb 30.65 -0.40 33,551,000 31.05 31.55 30.65
hqc 4.16 -0.12 9,128,600 4.28 4.32 4.15
lpb 17.10 -0.60 5,581,000 17.70 18.05 17.10
msb 15.40 -0.30 24,973,400 15.70 16.10 15.30
nvl 17 -0.10 37,282,700 17.10 17.25 16.60
gex 21.85 -0.45 19,974,900 22.30 22.50 21.70
mbb 23.90 -0.05 49,051,800 23.95 24.70 23.75
hag 12.20 -0.40 13,332,000 12.60 12.80 12.20
ssi 34.15 -0.50 24,143,200 34.65 34.90 34.05
vnd 22.05 -0.45 34,406,300 22.50 22.75 21.90
ita 6.46 -0.19 5,729,900 6.65 6.74 6.43
tch 12.85 -0.50 13,350,200 13.35 13.45 12.85
scr 7.16 -0.22 4,206,700 7.38 7.43 7.16
hsg 22.15 -0.40 12,862,400 22.55 22.85 22.15
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
bid 52 2.25 6,935,200
kdc 63.30 0.30 833,000
tcm 43 0.50 1,710,600
pas 4.60 0.30 2,116,100
fid 2.70 0.10 1,249,600
ivs 11.40 1 772,700
dhm 8.89 0.58 131,200
sci 13.80 1.20 849,600
sdd 2.20 0.10 220,100
kmr 3.59 0.01 302,000
Bắt đầu chu kì tăng
hng 4.25 -0.08 9,200,000
idi 11.85 0.15 8,226,100
tsc 3.72 -0.17 1,350,300
kvc 2.30 0.10 439,300
ptl 4.27 -0.05 438,900
pas 4.60 0.30 2,116,100
vhe 3.20 0 606,100
htt 1.20 0.10 43,800
pxi 3 0 317,400
afx 9.30 0.30 312,900
Cổ phiếu mạnh
shb 11.85 -0.25 50,663,100
vix 17.50 -0.55 37,253,400
hpg 28.40 -0.15 27,300,800
vnd 22.05 -0.45 34,406,300
nvl 17 -0.10 37,282,700
ssi 34.15 -0.50 24,143,200
hag 12.20 -0.40 13,332,000
stb 30.65 -0.40 33,551,000
dig 26.15 -0.85 27,786,500
gex 21.85 -0.45 19,974,900
Cổ phiếu siêu mạnh
mbb 23.90 -0.05 49,051,800
tpb 19.10 -0.45 43,600,000
evf 18.20 0.70 35,442,200
msb 15.40 -0.30 24,973,400
ctg 35.20 -0.50 25,763,100
vre 25.45 -0.95 17,915,800
tcb 40.10 -0.20 16,442,400
bsr 19.30 -0.40 7,893,600
vib 22 -0.50 14,808,300
vic 45.20 -2.40 9,877,200

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
FOX 28/02/2024 20% 61
BDB 29/02/2024 8% 12.5
TTC 29/02/2024 8% 12.9
VDP 08/03/2024 15% 40
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc