VN-INDEX   1,190   -2.7   -0.2%
KL: 276,412,716   GT: 6,122 tỷ
HNX   243   -0.6   -0.2%
KL: 36,184,081   GT: 662 tỷ
UPCOM   91   -0.0   -0.0%
KL: 21,055,073   GT: 372 tỷ
VN30   1,195   -2.6   -0.2%
KL: 72,976,832   GT: 2,210 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
flc 3.50 3.50
vpb 21.25 0 1,736,400 21.25 21.30 20.95
pow 12.25 -0.05 2,088,600 12.30 12.40 12.25
tcb 33.90 -0.10 800,300 34 34.20 33.90
bsr 21.50 0.50 5,761,600 21 21.70 20.50
hpg 27.20 -0.10 5,439,500 27.30 27.50 26.90
shb 11.70 -0.10 4,395,000 11.80 11.85 11.70
stb 32.70 -0.20 6,206,200 32.90 33.15 32.65
hqc 4.14 0.04 2,164,500 4.10 4.24 4.10
lpb 14.25 -0.15 1,681,700 14.40 14.40 14.20
mbb 18.65 -0.05 2,837,100 18.70 18.75 18.55
msb 14.20 -0.20 2,261,900 14.40 14.50 14.20
gex 21.70 -0.40 7,497,500 22.10 22.30 21.60
hag 8.11 0.04 2,332,200 8.07 8.18 8.07
nvl 17.30 -0.10 7,354,700 17.40 17.60 17.20
ssi 32.85 0.25 9,175,100 32.60 33.10 32.20
vnd 22.50 -0.05 8,719,900 22.55 22.70 22.15
ita 5.88 0.38 805,500 5.50 5.88 5.88
tch 13.15 -0.35 5,500,600 13.50 13.45 13.05
scr 8 0 1,032,100 8 8.07 7.90
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
tth 4.60 0.40 2,300,800
csv 44.35 -0.45 550,100
msr 20.40 1.50 1,085,600
big 10.20 0.10 339,700
spi 4.40 0.40 601,400
tl4 7.20 0 0
pcm 14.70 1.80 100
sea 24 0.80 4,800
bsl 10 0 0
bt6 4.60 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
dl1 5.20 0.40 1,178,900
nhh 15.25 0.50 458,700
tis 5 0 1,300
gdt 28.90 0.30 26,900
mgc 4.60 0.10 1,700
hvt 55 1 15,600
pct 7.60 0.40 400
cat 17.80 1.10 100
pre 17.50 0.50 100
bsh 21.90 0 0
Cổ phiếu mạnh
nvl 17.30 -0.10 7,354,700
vnd 22.50 -0.05 8,719,900
vix 17.15 -0.60 16,434,600
hpg 27.20 -0.10 5,439,500
dig 25.60 0 4,699,800
ssi 32.85 0.25 9,175,100
dxg 20.50 -0.25 4,633,700
stb 32.70 -0.20 6,206,200
gex 21.70 -0.40 7,497,500
shb 11.70 -0.10 4,395,000
Cổ phiếu siêu mạnh
stb 32.70 -0.20 6,206,200
asm 11.25 0.05 1,856,600
idi 15.20 -0.20 2,133,500
pvt 27.85 -0.45 2,014,000
dgc 97 -1 890,200
idc 49.60 0.50 1,426,600
hah 39.25 1.05 1,938,700
vos 14 0.55 2,382,000
anv 40.20 -0.90 727,500
tng 22.10 0 641,600

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
DOC 25/09/2023 10% 9.7
HCT 25/09/2023 1.5% 11.3
SBV 25/09/2023 5% 10.1
HPT 26/09/2023 100/11(2) 15.2
DPR 27/09/2023 1/1(2) 67
IRC 27/09/2023 3% 8.2
ISH 27/09/2023 12% 21.5
HTC 28/09/2023 3% 22.5
LG9 28/09/2023 10% 8.5
CLL 29/09/2023 36.8% 41.6
ICC 29/09/2023 19.8% 25.9
TKA 02/10/2023 8% 5.5
TRT 09/10/2023 10% 12.1
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |