VN-INDEX   1,129   10.6   1.0%
KL: 682,485,641   GT: 14,948 tỷ
HNX   230   3.5   1.6%
KL: 100,763,724   GT: 1,853 tỷ
UPCOM   87   0.8   0.9%
KL: 37,695,132   GT: 564 tỷ
VN30   1,139   7.7   0.7%
KL: 185,028,635   GT: 5,401 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
flc 3.50 3.50
vpb 21 0 6,975,100 21 21.25 20.50
pow 11.25 0.05 5,552,200 11.20 11.40 11.10
tcb 32.25 -0.25 2,796,000 32.50 32.65 32
bsr 20.70 0 8,569,800 20.70 20.90 20.10
hpg 25.25 0.45 21,095,200 24.80 25.50 24
shb 10.65 0.10 10,565,200 10.55 10.75 10.40
stb 30.20 1 20,419,400 29.20 30.60 28.85
hqc 3.61 0.02 5,759,800 3.59 3.64 3.47
lpb 13.50 0.35 1,933,500 13.15 13.70 13
mbb 18.15 0.10 7,412,300 18.05 18.25 17.95
msb 13.80 0.30 4,065,100 13.50 13.85 13.35
gex 19.70 0.50 20,220,900 19.20 20.20 18.30
hag 7.72 0.07 6,528,300 7.65 7.76 7.48
nvl 14.60 0.25 17,270,700 14.35 14.90 13.90
ssi 31.75 1.55 33,560,600 30.20 32.30 29.65
vnd 20.35 0.70 31,617,000 19.65 20.90 19
ita 5.61 0 3,923,900 5.61 5.69 5.47
tch 11.30 0.25 9,315,700 11.05 11.55 10.65
scr 6.99 0.03 2,785,700 6.96 7.10 6.80
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
baf 23.60 0.40 3,308,000
frt 95.20 6.20 1,281,500
rdp 11.30 0.70 3,701,100
dbd 57.70 0.60 32,100
l45 4.90 0.30 34,400
hc1 10.50 1.50 100
phn 43.50 3.90 1,500
hcb 20 0 0
dus 14.20 0 0
hmg 13.30 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
cmx 10.40 0.15 806,500
vgt 12.90 0.30 675,900
tdt 7.70 0 92,700
yeg 13.40 -0.20 140,300
gee 26.30 1.30 208,000
sgb 15.20 0.90 100
ral 105 2 57,900
opc 23.35 0.85 1,800
eic 22.70 1.10 500
blt 35.50 4.20 300
Cổ phiếu mạnh
vnd 20.35 0.70 31,617,000
vix 15.15 0.25 44,958,100
ssi 31.75 1.55 33,560,600
stb 30.20 1 20,419,400
dxg 17.80 0.05 17,189,100
shs 16.90 1 33,969,300
vpb 21 0 6,975,100
pdr 23.40 0.80 10,517,100
hsg 19.10 0.40 12,345,200
vcg 24.20 0.75 11,282,900
Cổ phiếu siêu mạnh
dcm 35 2.25 11,004,300
pvt 27.70 1.10 3,768,500
dgc 94.50 3.50 6,062,700
dpm 39.30 1.30 6,665,800
pc1 31 1.80 3,472,200
baf 23.60 0.40 3,308,000
tng 21.30 0.60 2,335,200
anv 39 1.10 2,517,300
fts 43.95 2.85 3,083,300
gmd 64.10 1.60 1,956,500

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
AGR 04/10/2023 6% 16.5
DTP 04/10/2023 3% 92.1
ITS 04/10/2023 1% 4.2
KSV 04/10/2023 12% 37
SAS 04/10/2023 8% 23.6
TMS 04/10/2023 100/30(2) 45.7
VPD 04/10/2023 13% 23.2
IMP 05/10/2023 10% 69.5
IMP 05/10/2023 100/5(2) 69.5
LNC 05/10/2023 0.4% 10
E29 06/10/2023 2% 5
NWT 06/10/2023 6% 6.2
SZE 06/10/2023 8% 12.5
TRT 09/10/2023 10% 11
VOC 09/10/2023 30% 27
CTF 12/10/2023 100/12(2) 32.8
SJD 12/10/2023 14% 19.1
X20 12/10/2023 5% 9.2
MTV 13/10/2023 7% 19.5
SHP 16/10/2023 15% 29.8
RTB 23/10/2023 11.5% 17.4
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc