VN-INDEX   1,154   1.7   0.2%
KL: 574,812,383   GT: 13,960 tỷ
HNX   236   1.9   0.8%
KL: 98,326,257   GT: 1,744 tỷ
UPCOM   89   0.3   0.4%
KL: 48,760,091   GT: 624 tỷ
VN30   1,166   1.8   0.2%
KL: 169,672,758   GT: 6,354 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
flc 3.50 3.50
vpb 21.70 0.50 8,454,600 21.20 21.70 21.10
pow 11.60 0.10 5,495,500 11.50 11.95 11.60
tcb 33.65 0 2,907,800 33.65 33.70 33.10
bsr 21.80 -0.20 8,850,500 22 22.30 21.60
hpg 26.30 -0.30 15,019,100 26.60 26.85 26.25
shb 11.10 0.15 9,411,500 10.95 11.30 11
stb 30.65 -0.10 12,280,500 30.75 31.25 30.65
hqc 3.83 0 2,678,800 3.83 3.90 3.80
lpb 13.85 0.25 2,530,600 13.60 14.10 13.70
mbb 18.50 0 4,152,200 18.50 18.65 18.50
msb 13.75 0.10 3,243,400 13.65 13.80 13.60
gex 20.80 -0.15 17,814,700 20.95 21.20 20.40
hag 7.72 -0.08 6,619,100 7.80 7.87 7.70
nvl 15.60 -0.15 13,595,900 15.75 16.15 15.55
ssi 31.80 -0.50 19,989,100 32.30 32.90 31.80
vnd 21 -0.05 17,393,000 21.05 21.55 20.80
ita 6.02 0.06 5,419,300 5.96 6.18 6
tch 11.60 -0.40 7,007,400 12 12.25 11.60
scr 7.40 0.03 1,672,700 7.37 7.51 7.38
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
ntl 28.50 0.60 1,962,100
nhh 16.65 1.05 1,341,000
lhg 33.45 2.15 719,200
sjd 19 0.10 178,000
ybm 8.13 0.53 53,400
tl4 7.10 0 8,200
vit 19.20 1.10 63,600
hsm 7.50 0 0
vhl 17.60 1.50 5,000
src 19.80 1 18,800
Bắt đầu chu kì tăng
kdh 32.65 -0.10 652,400
geg 15.90 0.95 3,770,700
ree 63.20 -0.30 334,700
vpi 53 0.20 996,300
hap 4.95 0.32 428,200
sgb 15.80 1.70 30,700
ndx 6.60 0.10 27,000
gmc 9.50 0.10 1,000
mac 10.10 0.20 7,100
ksf 40.30 0.20 13,800
Cổ phiếu mạnh
vnd 21 -0.05 17,393,000
vix 15.75 -0.15 20,660,600
hpg 26.30 -0.30 15,019,100
dig 25.10 0.60 17,032,800
ssi 31.80 -0.50 19,989,100
stb 30.65 -0.10 12,280,500
dxg 18.90 -0.10 11,583,600
gex 20.80 -0.15 17,814,700
shs 17.20 -0.20 21,506,200
vpb 21.70 0.50 8,454,600
Cổ phiếu siêu mạnh
vpb 21.70 0.50 8,454,600
bsr 21.80 -0.20 8,850,500
pvs 38.60 -0.90 6,240,900
ita 6.02 0.06 5,419,300
pvt 28.30 0.10 2,898,900
dgc 93.50 -0.40 2,717,700
mbs 22.80 -0.10 4,888,800
pc1 30.90 0.25 2,723,400
hah 38.80 0.10 3,115,400
vos 13.25 -0.10 2,192,700

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
TKA 02/10/2023 8% 5.5
DXP 03/10/2023 100/10(2) 12.9
KDH 03/10/2023 100/10(2) 32.7
PPS 03/10/2023 9.9% 12
UDJ 03/10/2023 13% 11.5
VTB 03/10/2023 5% 10.8
DTP 04/10/2023 3% 98
KSV 04/10/2023 12% 39.5
SAS 04/10/2023 8% 24.5
TMS 04/10/2023 100/30(2) 57.4
IMP 05/10/2023 10% 68
IMP 05/10/2023 100/5(2) 68
SZE 06/10/2023 8% 12
TRT 09/10/2023 10% 12.1
VOC 09/10/2023 30% 26.6
CTF 12/10/2023 100/12(2) 32.7
SJD 12/10/2023 14% 19
MTV 13/10/2023 7% 19.5
SHP 16/10/2023 15% 29.5
RTB 23/10/2023 11.5% 18
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |