VN-INDEX   1,217   -60.0   -4.7%
KL: 1,455,862,779   GT: 33,568 tỷ
HNX   230   -11.6   -4.8%
KL: 165,751,771   GT: 3,538 tỷ
UPCOM   89   -2.2   -2.4%
KL: 73,524,245   GT: 1,111 tỷ
VN30   1,228   -56.8   -4.4%
KL: 538,362,257   GT: 15,259 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 18.60 -1.10 28,346,300 19.70 19.80 18.40
pow 11.15 -0.10 13,277,600 11.25 11.55 11.15
bsr 18.90 -0.60 17,180,000 19.50 20.20 18.90
hpg 28.50 -1.45 31,107,300 29.95 29.95 28.10
tcb 44.40 -3 13,735,800 47.40 47.45 44.20
shb 11.35 0.05 98,763,600 11.30 12.05 11.25
stb 27.50 -1.60 24,337,900 29.10 29.40 27.50
hqc 3.91 -0.29 11,676,000 4.20 4.23 3.91
lpb 18.70 -0.85 10,453,000 19.55 20.35 18.20
msb 13.80 -0.85 12,403,700 14.65 14.75 13.80
nvl 16.50 -1.20 71,598,200 17.70 17.70 16.50
gex 21.65 -1.60 26,715,500 23.25 23.50 21.65
mbb 23.40 -1.25 47,595,100 24.65 25.05 23
hag 12.50 -0.90 36,145,400 13.40 13.55 12.50
ssi 34.95 -2.60 29,936,900 37.55 37.65 34.95
vnd 20.45 -1.50 23,730,100 21.95 22.20 20.45
ita 5.28 -0.39 3,754,400 5.67 5.67 5.28
tch 15.90 -1.15 25,287,100 17.05 17.15 15.90
scr 7.01 -0.52 4,544,000 7.53 7.52 7.01
hsg 21.30 -1.60 19,515,200 22.90 23.05 21.30
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
vtz 8.50 0.10 133,800
pgs 31.30 2.80 5,800
vgr 60.50 3.60 38,500
ybm 10 0 4,400
ve8 4.90 0 15,100
opc 25 1 5,200
s12 2.50 0 0
dfc 21 1.50 500
ct6 9.20 0 500
bha 19 1.80 5,400
Bắt đầu chu kì tăng
vjc 105.90 -1.10 1,101,900
top 1.40 0 0
vlf 1.30 0 0
smt 5.70 0.10 113,700
hsi 1.20 0 0
txm 4.50 0.10 32,100
tl4 6.10 0 0
rcl 12.70 0.10 1,500
vmd 17.10 0.35 700
vc1 8.50 0.40 200
Cổ phiếu mạnh
vix 18.15 -1.35 43,872,200
shs 19 -1.80 50,484,900
ssi 34.95 -2.60 29,936,900
mbb 23.40 -1.25 47,595,100
dig 31.25 -2.35 35,671,500
pdr 29.75 -2.20 18,854,300
mwg 49.90 -2.10 16,505,200
acb 26.85 -1.15 16,253,800
dbc 28.75 -2.15 8,388,100
tch 15.90 -1.15 25,287,100
Cổ phiếu siêu mạnh
lpb 18.70 -0.85 10,453,000
las 21.70 -0.80 2,122,100
hvn 16.70 -1 3,727,400
qcg 15 0.60 4,659,700
vab 8.80 -0.70 1,952,800
vjc 105.90 -1.10 1,101,900
pvp 14.45 -0.55 1,589,800
hax 15.40 0.10 977,600
vto 11 -0.05 305,700
acv 85 0 1,203,900

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
APL 15/04/2024 12% 20.5
CPH 15/04/2024 18.5% 0.3
YTC 15/04/2024 100/210
20,000
46.9
LSS 16/04/2024 1000/75(2) 11.2
PMT 16/04/2024 0.9% 8
QNS 16/04/2024 20% 49.2
AGP 17/04/2024 100/12(2) 43
HAS 17/04/2024 0.5% 7.3
NSL 17/04/2024 4.5% 19.6
X26 17/04/2024 5% 22
AG1 19/04/2024 2.3% 8.9
VPD 23/04/2024 10% 27
EPH 24/04/2024 13% 16.5
SZC 24/04/2024 10% 38.4
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc