VN-INDEX   1,155   1.1   0.1%
KL: 518,241,915   GT: 11,505 tỷ
HNX   237   0.4   0.2%
KL: 71,056,018   GT: 1,419 tỷ
UPCOM   89   -0.1   -0.1%
KL: 48,462,102   GT: 714 tỷ
VN30   1,167   0.9   0.1%
KL: 141,582,946   GT: 4,468 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
flc 3.50 3.50
vpb 21.80 0.10 11,272,900 21.70 21.80 21.40
pow 11.75 0.15 2,863,600 11.60 11.85 11.60
tcb 33.15 -0.50 2,138,300 33.65 33.65 33
bsr 21.60 -0.20 8,264,500 21.80 21.90 21.30
hpg 26.20 -0.10 11,412,300 26.30 26.45 26
shb 11.05 -0.05 9,452,300 11.10 11.20 11
stb 30.85 0.20 10,885,000 30.65 31.10 30.60
hqc 3.85 0.02 2,490,800 3.83 3.89 3.83
lpb 13.65 -0.20 1,523,300 13.85 13.95 13.65
mbb 18.60 0.10 4,522,900 18.50 18.70 18.40
msb 14 0.25 6,239,800 13.75 14.10 13.75
gex 20.60 -0.20 10,583,400 20.80 21.15 20.40
hag 7.90 0.18 6,089,700 7.72 7.92 7.73
nvl 15.40 -0.20 14,010,700 15.60 15.85 15.30
ssi 32.10 0.30 17,212,200 31.80 32.65 31.70
vnd 21.10 0.10 12,289,000 21 21.50 21
ita 6.03 0.01 2,469,900 6.02 6.15 6
tch 11.85 0.25 4,656,100 11.60 12.05 11.60
scr 7.48 0.08 1,667,300 7.40 7.52 7.40
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
baf 23.50 1.15 6,196,900
nhh 16.70 0.05 855,600
ybm 8.40 0.27 17,500
hsm 7.50 0 0
vhl 17.60 0 0
src 20 0.20 14,600
bst 19.30 0 0
mpy 7 0.40 1,000
thu 7 0.90 14,600
tdw 55.30 3.60 7,800
Bắt đầu chu kì tăng
cii 19.80 0.50 6,153,900
gvr 20.40 0.90 2,740,700
baf 23.50 1.15 6,196,900
cmx 10.75 0.60 1,400,000
dpg 37.90 0.70 478,600
vgt 12.80 0.40 701,400
hap 5.08 0.13 113,800
sci 14.80 0.20 63,600
dhm 8.19 0.11 374,800
sgb 15.80 0 0
Cổ phiếu mạnh
vnd 21.10 0.10 12,289,000
vix 16 0.25 30,483,800
hpg 26.20 -0.10 11,412,300
dig 25.10 0 7,942,900
ssi 32.10 0.30 17,212,200
stb 30.85 0.20 10,885,000
dxg 19.05 0.15 9,110,600
gex 20.60 -0.20 10,583,400
shs 17.40 0.20 16,067,300
vpb 21.80 0.10 11,272,900
Cổ phiếu siêu mạnh
vpb 21.80 0.10 11,272,900
bsr 21.60 -0.20 8,264,500
pvs 37.90 -0.70 6,231,200
ita 6.03 0.01 2,469,900
dcm 33.75 1 3,056,100
pvt 28.55 0.25 4,551,600
dgc 93.70 0.20 1,894,700
pc1 31 0.10 3,576,100
baf 23.50 1.15 6,196,900
hah 39.25 0.45 4,796,500

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
DXP 03/10/2023 100/10(2) 13
KDH 03/10/2023 100/10(2) 32.5
PPS 03/10/2023 9.9% 12
QHW 03/10/2023 12% 27.9
UDJ 03/10/2023 13% 11.7
VTB 03/10/2023 5% 10.8
AGR 04/10/2023 6% 17.8
DTP 04/10/2023 3% 98
ITS 04/10/2023 1% 4.4
KSV 04/10/2023 12% 40
SAS 04/10/2023 8% 24.7
TMS 04/10/2023 100/30(2) 57.4
VPD 04/10/2023 13% 24.2
IMP 05/10/2023 10% 69.8
IMP 05/10/2023 100/5(2) 69.8
LNC 05/10/2023 0.4% 10
E29 06/10/2023 2% 5
NWT 06/10/2023 6% 6.2
SZE 06/10/2023 8% 12.2
TRT 09/10/2023 10% 12.1
VOC 09/10/2023 30% 27
CTF 12/10/2023 100/12(2) 32.7
SJD 12/10/2023 14% 19.1
X20 12/10/2023 5% 9.6
MTV 13/10/2023 7% 19.5
SHP 16/10/2023 15% 29.6
RTB 23/10/2023 11.5% 17.5
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |