VN-INDEX   1,227   -2.7   -0.2%
KL: 840,410,190   GT: 17,951 tỷ
HNX   234   0.2   0.1%
KL: 88,091,767   GT: 1,587 tỷ
UPCOM   91   -0.0   -0.0%
KL: 56,226,816   GT: 770 tỷ
VN30   1,240   -2.2   -0.2%
KL: 253,434,746   GT: 7,502 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 19.70 -0.05 10,541,600 19.75 19.90 19.60
pow 11.75 -0.05 5,355,200 11.80 11.90 11.75
bsr 19.70 0.10 6,403,000 19.60 20 19.50
hpg 28.55 -0.25 22,413,300 28.80 28.80 28.55
tcb 40.30 1.30 9,645,200 39 40.35 38.95
shb 12.10 0.20 44,912,900 11.90 12.35 11.95
stb 31.05 -0.45 15,526,000 31.50 31.50 31
hqc 4.28 0.06 12,893,900 4.22 4.43 4.25
lpb 17.70 -0.05 2,325,900 17.75 17.90 17.65
msb 15.70 -0.15 14,005,200 15.85 15.85 15.45
nvl 17.10 -0.25 22,159,900 17.35 17.40 17.10
gex 22.30 -0.10 10,864,300 22.40 22.70 22.30
mbb 23.95 -0.05 14,943,900 24 24.10 23.85
hag 12.60 -0.20 12,957,100 12.80 13.10 12.60
ssi 34.65 -0.30 14,411,900 34.95 34.95 34.55
vnd 22.50 -0.10 17,096,900 22.60 22.75 22.50
ita 6.65 0.14 11,432,100 6.51 6.88 6.57
tch 13.35 -0.05 6,029,100 13.40 13.60 13.30
scr 7.38 0.01 3,248,700 7.37 7.50 7.36
hsg 22.55 -0.15 9,094,600 22.70 22.80 22.55
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
Bắt đầu chu kì tăng
Cổ phiếu mạnh
Cổ phiếu siêu mạnh

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
PGB 22/02/2024 10/4(2) 22.7
HGM 23/02/2024 35% 55.8
FOX 28/02/2024 20% 61.5
BDB 29/02/2024 8% 12.5
TTC 29/02/2024 8% 12.9
VDP 08/03/2024 15% 40
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc