VN-INDEX   1,227   -2.7   -0.2%
KL: 840,410,190   GT: 17,951 tỷ
HNX   234   0.2   0.1%
KL: 88,091,767   GT: 1,587 tỷ
UPCOM   91   -0.0   -0.0%
KL: 56,226,816   GT: 770 tỷ
VN30   1,240   -2.2   -0.2%
KL: 253,434,746   GT: 7,502 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 19.70 -0.05 10,541,600 19.75 19.90 19.60
pow 11.75 -0.05 5,355,200 11.80 11.90 11.75
bsr 19.70 0.10 6,403,000 19.60 20 19.50
hpg 28.55 -0.25 22,413,300 28.80 28.80 28.55
tcb 40.30 1.30 9,645,200 39 40.35 38.95
shb 12.10 0.20 44,912,900 11.90 12.35 11.95
stb 31.05 -0.45 15,526,000 31.50 31.50 31
hqc 4.28 0.06 12,893,900 4.22 4.43 4.25
lpb 17.70 -0.05 2,325,900 17.75 17.90 17.65
msb 15.70 -0.15 14,005,200 15.85 15.85 15.45
nvl 17.10 -0.25 22,159,900 17.35 17.40 17.10
gex 22.30 -0.10 10,864,300 22.40 22.70 22.30
mbb 23.95 -0.05 14,943,900 24 24.10 23.85
hag 12.60 -0.20 12,957,100 12.80 13.10 12.60
ssi 34.65 -0.30 14,411,900 34.95 34.95 34.55
vnd 22.50 -0.10 17,096,900 22.60 22.75 22.50
ita 6.65 0.14 11,432,100 6.51 6.88 6.57
tch 13.35 -0.05 6,029,100 13.40 13.60 13.30
scr 7.38 0.01 3,248,700 7.37 7.50 7.36
hsg 22.55 -0.15 9,094,600 22.70 22.80 22.55
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
dbc 30.10 0.30 11,728,100
fit 5.08 0.33 8,805,000
mst 7.20 0.30 2,102,200
amv 4.20 0.10 5,242,600
tcm 42.50 0.35 1,074,900
lss 12.35 0.80 4,305,300
ddv 11.40 0.50 2,376,100
tip 27.60 0.60 1,302,400
csv 57.90 -0.90 641,400
tnt 5.46 0.35 2,898,300
Bắt đầu chu kì tăng
hng 4.33 0.28 10,586,600
bcg 8.66 0.15 11,393,500
dlg 2.37 0.07 3,171,600
sbt 13.80 0.30 6,537,000
tsc 3.89 0.23 2,957,400
nhh 19.35 0.35 952,400
bot 3.30 0.40 3,496,100
hhg 2.20 0.20 1,459,200
vig 7.70 0.10 500,600
c69 8 0.30 684,800
Cổ phiếu mạnh
shb 12.10 0.20 44,912,900
vix 18.05 -0.30 15,180,100
hpg 28.55 -0.25 22,413,300
vnd 22.50 -0.10 17,096,900
nvl 17.10 -0.25 22,159,900
ssi 34.65 -0.30 14,411,900
hag 12.60 -0.20 12,957,100
dig 27 -0.20 12,816,100
stb 31.05 -0.45 15,526,000
gex 22.30 -0.10 10,864,300
Cổ phiếu siêu mạnh
shb 12.10 0.20 44,912,900
vix 18.05 -0.30 15,180,100
hpg 28.55 -0.25 22,413,300
stb 31.05 -0.45 15,526,000
gex 22.30 -0.10 10,864,300
mbb 23.95 -0.05 14,943,900
vpb 19.70 -0.05 10,541,600
cii 19.20 0.05 9,035,300
hqc 4.28 0.06 12,893,900
acb 27.65 -0.05 7,401,800

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
PGB 22/02/2024 10/4(2) 22.7
HGM 23/02/2024 35% 55.8
FOX 28/02/2024 20% 61.5
BDB 29/02/2024 8% 12.5
TTC 29/02/2024 8% 12.9
VDP 08/03/2024 15% 40
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc