VN-INDEX   1,175   -18.2   -1.5%
KL: 1,070,536,473   GT: 23,702 tỷ
HNX   221   -5.4   -2.4%
KL: 129,417,506   GT: 2,597 tỷ
UPCOM   87   -1.0   -1.1%
KL: 70,780,000   GT: 739 tỷ
VN30   1,194   -16.7   -1.4%
KL: 316,713,075   GT: 9,620 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 18.10 -0.05 15,355,900 18.15 18.50 17.95
pow 10.60 -0.35 8,536,900 10.95 10.95 10.60
bsr 18 -0.60 9,487,100 18.60 18.90 18
hpg 27.80 -0.20 26,138,500 28 28.35 27.50
tcb 44.50 -0.35 14,444,400 44.85 44.65 43.35
shb 11.15 0.05 38,197,000 11.10 11.35 11.10
stb 26.80 0 23,052,500 26.80 28 26.15
hqc 3.65 -0.09 6,807,900 3.74 3.74 3.52
lpb 20.10 0 14,674,500 20.10 20.10 18.70
msb 13.45 0.25 9,235,800 13.20 13.55 13.10
nvl 14.45 -0.60 38,510,300 15.05 14.95 14.20
gex 19.70 -0.30 20,922,400 20 20.40 19.10
mbb 22.70 -0.40 28,182,700 23.10 23.30 22.60
hag 11.80 -0.05 22,678,300 11.85 11.80 11.05
ssi 33.20 -1.20 29,562,900 34.40 34.80 33.05
vnd 18.90 -0.45 22,132,200 19.35 19.80 18.30
ita 4.86 -0.15 2,338,500 5.01 5 4.75
tch 14.85 -0.75 24,555,200 15.60 15.55 14.60
scr 6.37 -0.31 3,854,200 6.68 6.66 6.25
hsg 19.55 -0.45 13,118,000 20 20.20 19.40
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
htp 14.30 0.70 1,075,000
txm 5 0.40 35,600
nd2 34.50 0.90 300
adp 25 1 19,300
ths 11.80 0 0
0 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
tth 4.40 0.40 1,092,000
tcm 44.20 2.85 1,027,000
smc 11.25 -0.15 954,200
sdt 4.40 0.40 101,500
sgr 20.15 0.25 73,600
khd 7.90 1 131,500
vnp 12.20 -0.20 3,000
eic 23.90 0.50 500
vhh 3.60 0.40 1,600
fcs 7.90 0.80 5,300
Cổ phiếu mạnh
mbb 22.70 -0.40 28,182,700
tch 14.85 -0.75 24,555,200
mwg 48.20 -1.20 9,473,100
acb 26.60 -0.15 10,862,500
tcb 44.50 -0.35 14,444,400
pvs 38.40 -0.20 10,271,300
vib 21.10 -0.40 8,950,600
hdb 22.25 -0.75 9,469,500
lpb 20.10 0 14,674,500
gvr 28.10 -0.55 5,880,600
Cổ phiếu siêu mạnh
lpb 20.10 0 14,674,500
vgi 52.20 0.50 1,511,800
gmd 80 -0.50 1,664,600
qcg 17.85 1.15 3,465,900
pvl 3.90 0 425,800
atg 5.80 -0.30 169,000
dht 27.30 0.60 183,100
mch 139.50 1.40 56,700
vfg 62.40 1.10 230,900
htt 1.60 0 32,600

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
VPD 23/04/2024 10% 26.9
EPH 24/04/2024 13% 16.5
SZC 24/04/2024 10% 39.3
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc