VN-INDEX   1,111   -15.4   -1.4%
KL: 783,239,224   GT: 15,741 tỷ
HNX   229   -4.5   -1.9%
KL: 118,761,150   GT: 2,305 tỷ
UPCOM   85   -1.1   -1.2%
KL: 32,607,410   GT: 416 tỷ
VN30   1,098   -10.9   -1.0%
KL: 177,260,103   GT: 4,951 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 19.20 -0.20 8,727,900 19.40 19.60 19.15
pow 11.50 -0.05 3,164,000 11.55 11.70 11.45
bsr 18.70 -0.60 6,103,000 19.30 19.40 18.70
hpg 27 -0.60 29,323,900 27.60 27.90 26.95
tcb 30.50 0.10 3,646,300 30.40 31.05 30.30
shb 11 0 21,961,000 11 11.30 11
stb 28.20 0.10 19,811,900 28.10 28.95 28.05
hqc 3.97 0.17 31,293,700 3.80 4.06 3.96
lpb 15.95 0.20 7,059,200 15.75 16.10 15.80
msb 12.95 -0.05 4,581,100 13 13.25 12.90
nvl 17.40 -0.90 28,782,000 18.30 18.45 17.30
gex 22.75 -1.20 24,477,800 23.95 24 22.60
mbb 18.10 0 8,323,100 18.10 18.35 18.05
hag 11.90 -0.70 22,810,300 12.60 12.80 11.75
ssi 32.20 -1.40 29,326,700 33.60 33.70 32.05
vnd 21.60 -1.15 45,705,100 22.75 22.90 21.50
ita 7.01 -0.34 7,127,100 7.35 7.48 6.98
tch 12.55 -0.30 8,541,300 12.85 13.15 12.50
scr 7.32 -0.10 4,036,900 7.42 7.66 7.30
hsg 21.60 -1.10 11,265,200 22.70 22.80 21.50
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
bca 5.80 0.70 39,000
ode 45.90 0.70 6,900
mac 13.60 1.20 235,700
hmh 13.30 1.20 27,500
cmt 15.90 2 42,000
cnc 33 2.40 100
c22 17 0 0
vav 38.50 0.70 400
lgm 14.50 -0.50 3,400
vc1 9.50 0.80 200
Bắt đầu chu kì tăng
dxs 7.81 0.07 6,321,900
qcg 11.40 0.40 2,965,500
ccl 6.85 -0.07 215,800
hii 5.40 -0.01 82,900
bca 5.80 0.70 39,000
ode 45.90 0.70 6,900
cap 77.90 3.80 100,400
tpc 5.97 0.17 100
sbv 9.88 0.19 100
pth 15 0 34,000
Cổ phiếu mạnh
vix 17.15 -0.90 49,240,900
nvl 17.40 -0.90 28,782,000
shs 18.60 -1.10 42,407,500
vnd 21.60 -1.15 45,705,100
ssi 32.20 -1.40 29,326,700
hpg 27 -0.60 29,323,900
dig 25.80 -1.45 19,390,100
gex 22.75 -1.20 24,477,800
dxg 20.25 -1.05 18,899,600
hag 11.90 -0.70 22,810,300
Cổ phiếu siêu mạnh
vix 17.15 -0.90 49,240,900
shs 18.60 -1.10 42,407,500
hpg 27 -0.60 29,323,900
dig 25.80 -1.45 19,390,100
gex 22.75 -1.20 24,477,800
hag 11.90 -0.70 22,810,300
pdr 27.80 -1 13,263,000
ceo 22.90 -0.70 17,411,600
tch 12.55 -0.30 8,541,300
hhv 15.30 -0.50 6,115,700

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
HNF 07/12/2023 25% 25
PMC 07/12/2023 46% 89.9
SIP 07/12/2023 10% 58.2
SJG 07/12/2023 10% 15.1
TLD 07/12/2023 100/4(2) 5.4
TV3 07/12/2023 5% 11.1
VMS 07/12/2023 10% 35
DNT 08/12/2023 5% 34.2
LBM 08/12/2023 10% 48
PMJ 11/12/2023 9.7% 21.6
HPP 14/12/2023 10% 62
VSI 14/12/2023 10% 19.2
YEG 14/12/2023 1000/722(2) 18.7
BAX 18/12/2023 20% 44
DVP 18/12/2023 25% 64.4
DGC 19/12/2023 30% 95.3
PAT 19/12/2023 90% 100.5
NTH 22/12/2023 10% 56
DSN 28/12/2023 24% 55.3
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc